2. Zadání samostatné práce

Proveď náseldující atributový dotaz:

 1. Vyber okresy (okresy.shp), které mají více jak 100 000 obyvatel

  • vytvoř z nich novou vrstvu,

  • popiš je jménem,

  • obarvi dle počtu obyvatel (Graduated color).

 2. Vyber silnice 1. třídy (silnice.shp), dálnice a rychlostní komunikace

  • vytvoř z nich novou vrstvu,

  • obarvi je podle typu silnice.

 3. Vyber výškové kóty (vysky.shp) které jsou vyšší než 800m n.m.

  • vytvoř z nich novou vrstvu,

  • popiš je názvem a nadm. výškou - oddělené středníkem.

Jako podklad použijte vrstvu kraje.shp.

Proveď prostorový dotaz - vyber vsechny lázně, které jsou v Ústeckém kraji:

 1. Vyber ze sidlab.shp všechny lázně = nová vrstva

 2. Vyber z krajů Ústecký kraj = nová vrstva.

 3. Prostorový dotaz - vyber všechny lázně, které jsou obsaženy v Kr. Ústecký.

Řešení samostatné práce.