Skip to main content

Výukové materiály pro GNSS

Posted in

Skripta, přednášky, cvičení nebo presentace na ostatních školách nebo jiných organizacích přístupné on-line.

ČVUT v Praze
KMA - Bakalářská matematika pro geodety
KMA - Sbírka příkladů z matematiky pro geodety
K152 - Návody Katedry vyšší geodézie
K153 - portál výukových materiálů oboru Geodézie a kartografie

VŠB-TU v Ostravě
Vojtek D. - Globální polohové a navigační systémy (web)
Rapant P.: Družicové polohové systémy. VŠB - TU, Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0124-8. 202 stran.