Skip to main content

Vypuštění nových družic GPS

Posted in

V rámci modernizace systémy GPS byly vypuštěny tři nové družice typu IIR. Modernizace se týká nové antény, která umožňuje vysílání signálu s větším výkonem směrem k přijímačům a dále vysílání dvou nových signálů pro vojenské aplikace.

Zdroj GIM