Skip to main content

Vyhledání satelitních snímků

Posted in

NASA ve spolupráci s USGS umožňuje vyhledávat existující satelitní snímky pořízených řadou senzorů (Landsat, SPOT, Hyperion (EO-1), Radarový SIR-C, AVHRR), některé letecké snímky, DMT a rovněž výsledné digitální mapy ve webové aplikaci na adrese EarthExplorer.
Podrobnejší informace nabízí rovněž článek na stránkých USGS o znovuzpřístupnění dat Landsat 5. Na adrese USGS EarthNow! lze pak sledovat záznam z přeletu družice. Na stránkách USGS Global Visualization Viewer je jiná aplikace pro prohlížení nasnímaných satelitních scén s možností objednání dat.

O serveru ZULU bylo psano jiz v tomto članku.