Skip to main content

Učební zdroje pro DPZ

Posted in

Doporučené dostupné zdroje na internetu ke studiu témat věnující se dálkovému průzkumu Země a zpracování obrazu.

FŽP UJEP
Dálkový průzkum Země - učební opory

Fsv, ČVUT
Radarová interferometrie

FELK, ČVUT
Přednášky prof. Hlaváče

Natural resources Canada
Podklady pro přednášky - tutoriál od Natural resouces Canada - anglicky

KKY, ZČU v Plzni
Přednášky od Ing. J. Železného, Ph.D. z Plzně