Skip to main content

Tvář naší země - Krajina domova

Posted in

Původně plánovaná konference Tvář naší země - Krajina domova, která se měla konat počátkem dubna tohoto roku, byla z důvodu úmrtí hlavního organizátora Ivana Dejmala přesunuta na říjen 2008.

Čtvrtá konference Tvář naší země - krajina domova, která se uskuteční v říjnu tohoto roku, je připravována s hlavním tématem reflexe vývoje našeho vztahu ke krajině v posledních dvaceti letech - reflexe vyrovnání se s dědictvím let 1948 až 1989. Kromě toho se jednotlivými panely budou prolínat s tím spojená témata: krajina dnes a výzvy, které před námi a naší krajinou stojí pro následující roky.
V letošní konferenci budou předneseny pouze příspěvky vyzvaných autorů.

POŘADATELÉ KONFERENCE:
Konferenci pořádá Společnost pro krajinu a Česká komora architektů z podnětu a pod záštitou Václava Havla a pod záštitou Petra Pitharta.

MÍSTO A ČAS KONÁNÍ KONFERENCE
Konference bude jednodenní, se slavnostním zahájením v předvečer konference.
Termín: 20. října 2008 - slavnostní zahájení, 21. října 2008 - vlastní konference.
Místo slavnostního zahájení: Senát Parlamentu České republiky.
Místo konání vlastní konference: Kongresové středisko Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích.

Účastnický poplatek činní 850,- Kč; do účastnického poplatku je zahrnuta účast na slavnostním zahájení konference, oběd a občerstvení během konference, sborník konference včetně dodatku po konferenci.

Zdroj:
Společnost pro krajinu
www.prokrajinu.cz

PřílohaVelikost
prihlaska.doc35.5 KB
prihlaskaseminar.doc31 KB
konference.doc47.5 KB