Skip to main content

Studentké GIS konference

Posted in

Tradičně se již řadu let pořádají konference pro studenty, kteří se zabývají GIS. I letos v Ostrave a ve Zvoleně proběhnou tyto studentské konference.

První z nich je GISáček v Ostravě, který proběhne 5.5.2008.

Druhá akce - 3. ročník Fóra mladých geoinformatikov se týká spíše doktorandů a proběhne 16.5.2008 ve Zvoleně.

Studenti FŽP UJEP, kteří se přihlásí do soutěže, budou mít z prostředků KIG hrazeny náklady na cestovné a ubytování! Více informací u ing. Dolanského.