Skip to main content

Stínování reliéfu

Posted in

Na stránkách http://www.reliefshading.com/ je výborně popsána technika stínování reliéfu včetně řady příkladů. Najdete tam i aplikaci pro interaktivní zkoušení nastavení orientace zdroje světla pro stínování modelu Grand Canyonu. K seznamu uvedené literatury není co dodat.