Skip to main content

Seminární projekt

Posted in

Postup georeferencování map Císařských otisků

Na této adrese si ve webové aplikaci najdeme své katastrální území a podíváme se, jaké podkladové mapy jsou k dispozici (na jaké mapy můžeme georeferencovat). K dispozici máme následující mapy:

 • PK mapy - mapy pozemkového katastru - nejvhodnější
 • Katastrální mapa - rastrová mapa, je nutná kontrola v místech s těžbou uhlí (nemusí odpovídat současnosti)
 • Digitální katastrální mapa - nejnovější mapa - vhodná pro oblasti, kde nedošlo ke změně krajiny (těžba)
 • SMO5 - mapy z roku 1953 obsahují vrstvu katastrální mapy
 • Pořádně si prohlédneme mapy CO a snažíme se identifikovat
  identické body (hranice parcel, rohy budov, typické zalomení komunikace, ...) na podkladové mapě - i to ovlivní výběr, "na kterou mapu budete georeferencovat".

  Pozor - hranice KÚ (modré) jsou pouze orientační!

  Postup práce je následující:

   Ořez map (v ArcGIS, Photoshopu nebo jiném grafickém editoru)
   Georeference v prostředí ArcGIS

  Ořez mapových listů

  Před georeferencí ML je nutné tyto ořezat - buď podle hranice KÚ, nebo podle hranice ML. Pro metodiku ořezu je připraveno video.

  Ořez mapových listů v programu Photoshop  Ořez mapových listů v ArcGIS

  Georeference mapových listů

  Pro georeferenci bude potřeba do ArcGIS připojit podkladové vrstvy.
  Přehledka dat

 • Vrstva PK map - dostupná na http://mapserver.ujep.cz/ArcGIS/rest/services, složka Zanikle_obce/PK_mapy
 • Vrstva SMO5 - zatím není dostupná
 • Přehledka katastrálních hranic - dostupná na http://mapserver.ujep.cz/ArcGIS/rest/services, složka Zanikle_obce/CO_KU
 • Vrstva katastrální mapy a Digitální KM - dostupná jako WMS služba na adrese http://services.cuzk.cz/wms/wms.asp více
 • Jak připojit služby z univerzitního mapového serveru:  Jak připojit WMS službu katastrální mapy:  Georeference na podklad PK-map - jedná se o obecný postup, který se dá aplikovat i na katastarální mapy. Pokud použijeme tento postup na katasrální mapy, nebudeme používat rohy kladu mapového listu, ale pouze identické body v mapě (rohy kladů zde většinou neexistují!)

  Identické body vždy zadávejte rovnoměrně po celé ploše mapy!