Skip to main content

Seminární práce z DTM

Posted in

Zadání semestrální práce pro rok 2012:
Ze zadané oblasti SMO 5 vektorizujte vrstevnice proveďte následující úkoly:
1. Z vrstevnic vygenerujete DMT pomocí několika (minimálně 3) interpolačních metod. Pokud
potřebujete převést vrstevnice na body, použijte funkci Feature vertices to points (data
management).
2. Na menším vybraném území vizuálně porovnejte výsledek interpolace pomocí vrstevnic
vytvořených z výsledných DMT se vstupními vrstevnicemi. Zhodnoťte, která interpolační
metoda je pro danou oblasti nejvhodnější.
3. Proveďte vizualizace vybraného DMT ve 2D pomocí stínovaného reliéfu (hillshade) a vytvořte
odvozené povrchy (sklon, orientace, křivosti).
4. V modulu ArcScene proveďte 3D vizualizaci vaší oblasti (jako výškový podklad použijte DMT,
který jste vybrali jako nejlepší). Ve vizualizaci bude zahrnuto následující:

 • Prolínání vrstev – stará mapa x aktuální ortofoto
 • Vytvoření minimálně dvou vizualizací/průletů jakou video soubor – každá vizualizace
  bude vytvořena jiným způsobem (průlet po definované křivce, pomocí záložek)
 • V terénu budou zasazeny 3D objekty (domy, stromy)
 • Každé vylepšení navíc bude hodnoceno :-)

  Současná data (pro animaci) jsou ke stažení ZDE. Primárně použijte 4G výškopis. Pokud vaši oblast nepokrývá, použijte pro tvorbu DMR přiložené vrstevnice.

  Pro zpracování seminární práce z předmětu 1DTM jsou vyhlášena následující rámcová témata:

 • Vazba na BP/DP - v závislosti na téma zpracovávané bakalářské nebo diplomové práce vytvoření prostorového digitálního modelu včetně vizualizace.
 • Vizualizace území - libovolné území o rozloze min 20 km2 s promítnutím různých datových zdrojů na povrch terénu (orto, vektorová mapa, stará mapa ...(min. 3)) s případnou vizualizací vegetace a budov.
 • Vizualizace zástavby - vizualizace bloku budov města včetně vegetace a fasád budov.
 • Revitalizace potoka - vytvoření 3D modelu potoka s návrhem nového průběhu v krajině.
 • PřílohaVelikost
  Sem_DTM_2012.pdf190.22 KB