Skip to main content

Seminář k pozemkovým úpravám

Posted in

Na Fakultě životního prostředí UJEP bude pořádán seminář na téma:
POZEMKOVÉ ÚPRAVY VE VODOHOSPODÁŘSKY OHROŽENÝCH ÚZEMÍ

Seminář je určen pracovníkům Pozemkových úřadů Ministerstva zemědělství ČR, Pozemkového fondu ČR, pracovníkům odborů životního prostředí krajských a obecních úřadů, představitelům obcí nacházejících se v ohrožených oblastech, projektantům a realizátorům pozemkových úprav a vodohospodářských zařízení, pracovníkům výzkumných ústavů a vysokých škol.

Probíhat bude v termínu: 17.-18. června 2008