Skip to main content

Přednáška k tématu digitálních map v ČR

Posted in

Ve čtvrtek 17.4. proběhne přednáška Ing. Dvořáčka z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na téma Digitálních map v ČR. Přednáška se bude konat v aule FŽP od 14 hodin.

Cvičení z 1KART bude po přednášce a bude zkráceno na zadání DÚ.