Skip to main content

PHP aplikace pro GPS

Posted in

PHP aplikace, která dokážde dle data stahovat RINEX soubory zde

PHP aplikace, která dokáže vypočítat na základě navigační zprávy polohu GPS družic zde

(bohužel nikoliv k přímému využití)