Skip to main content

Přednášky 1GIS2

Posted in

UPOZORNĚNÍ!

STUDENTI, KTEŘÍ NESPLNILI DOCHÁZKU NA CVIČENÍ!

Požadavky na ZÁPOČTOVÝ TEST z předmětu 1GIS2
Požadavky na PRAKTICKÉ ZNALOSTI Z PROGRAMU ARCGIS z předmětu 1GIS2

Sylabus předmětu 1GIS2 a požadavky na zápočet a zkoušku z předmětu 1GIS2
------------------------------------------------------------------------------

Základní studijní literatura:

Jedlička K. (online): Úvod do geografických informačních systémů (GIS)

Rapant P.: Úvod do geografických informačních systémů. Skripta PGS.Program celoživotního vzdělávání "Geoinformatika a geoinformační technologie". VŠB - TU, Ostrava, 2002, 110 stran.

Doplňující literatura:
Rapant P.: Geoinformační technologie. Vysokoškolská skripta. VŠB - TU, Ostrava, 2005, 125 stran.

E-learning UJEP (nutno mít své vlastní přihlašovací jméno a heslo:
přednásky + zkušební test 1GIS1 (Základy GIS)
přednásky + zkušební test 1GIS2 (GIS)

------------------------------------------------------------------------------
Prezentace z přednášek:
Přednáška 1 Úvod do předmětu, základy GIS. (kapitola 1-4, skripta Jedlička, online)

Návod na zapsání kurzu dostupných v rámci Site Licence; Kurzy dostupné v rámci Site Licence

Přednáška 2 Činnosti v rámci projektů GIS - Budování datové databáze (kapitola 5, skripta Jedlička, online)

Přednáška 3 Činnosti v rámci projektů GIS - Vstup dat. (kapitola 5, skripta Jedlička, online). GPS - teorie k praktickému cvičení

Přednáška 4 Činnosti v rámci projektů GIS - Dostupné zdroje dat v ČR. zadání semestrálního projektu

Přednáška 5 Činnosti v rámci projektů GIS - Restrukturalizace nebo manipulace s údaji (kapitola 6, skripta Jedlička, online)

Přednáška 6 Činnosti v rámci projektů GIS - Restrukturalizace nebo manipulace s údaji - pokračování (kapitola 6, skripta Jedlička, online)

Přednáška 7 Činnosti v rámci projektů GIS - Vykonání analýz a syntéz (kapitola 7, skripta Jedlička, online)

Přednáška 8 Činnosti v rámci projektů GIS - Tvorba DTM, Základní analýzy modelů povrchů

Přednáška 9 Činnosti v rámci projektů GIS - Publikace a vizualizace

Přednáška 10 Pokročilé analýzy na vektorových datech

Přednáška 11 konzultační

Přednáška 12 Pokročilé analýzy na rastrových datech

PřílohaVelikost
Požadavky na teoretické znalosti 36.64 KB
Požadavky na praktické znalosti ArcGIS 62.87 KB
Požadavky na zkoušku z předmětu 1GIS269.66 KB