Skip to main content
Vítejte na webu zaměřeného na geoinformatiku v oblasti ŽP.

The International Conference on the History of Cartography

Posted in

23. Mezinárodní konference historické kartografie se uskuteční v roce 2009 v Dánsku. Letošním tématem je "Maps, Myths and Narratives: CARTOGRAPHY OF THE FAR NORTH".

http://www.ichc2009.dk/

Free aplikace pro modelování DMT v AutoCADu

Posted in

Xanadu DTM je nově uvolněná freeware aplikace pro modelování 3D terénu v prostředí AutoCADu. Uživatelé AutoCADu tak dostávají do ruky bezplatný nástroj využitelný pro účely vizualizací nebo pro jednodušší výpočty a analýzy terénu.

OpenSource Software pro DPZ a Imaging

Posted in

V poslední době se objevuje stále více programů určených pro zpracování satelitních snímků. Tyto snímky jsou stále častěji k dispozici a je tudíž pochopitelné, že se vývoji aplikací začíná věnovat i širší základna programátorů.

Zahraniční aktuální nabídky

Posted in

V položce Napsali jinde jsou v kategorii Job nově agregovány nabídky zaměstnání, zatím převážně z USA.

Časopisy

Posted in

LA-MA

Posted in

Na katedře geodézie a pozemkových úprav vznikly nové stránky věnující se tématu pozemkového managementu. Jsou na ní informace týkající se i krajinného plánování, pozemkových úprav, katastru nemovitostí i oceňování nemovitostí.

http://slon.fsv.cvut.cz/lama/

Veřejně přístupné GIS zdroje z resortu MŽP

Posted in

Mapové služby CENIA

Studijní praxe na Magistrátu města Ústí nad Labem

Posted in

Magistrát města Ústí nad Labem abízíme studentskou praxi se zaměřením na GIS, konkrétně se zaměřením na digitalizaci územních plánů obcí správního obvodu Ústí nad Labem a zpracování prostorových a neprostorových dat. Více v letáku.

Pracovní pozice na AOPK v Liberci

Posted in

Středisko Agentury ochrany přírody a krajiny v Liberci hledá pracovníka na
pozici krajinář/informatik. Tato pozice by byla vhodná pro absolventa,
případně ještě pro studenta (na částečný úvazek) FŽP UJEP. Přečtěte si úplný inzerát.

Studovat se dá i na dálku

Posted in

Pokud máte zájem se dále vzdělávat a není zrovna poblíž žádný kurz, který by Vás zaujal, zkuste se podívat na MIT OpenCourseWare, kde lze nalézt přes 1800 kurzů ze všech možných oblastí. V OCW konzorciu je navíc celá řada dalších univerzit.

Seznam kurzů MIT

Syndikovat obsah