Skip to main content
Vítejte na webu zaměřeného na geoinformatiku v oblasti ŽP.

Geografická soutěž na UJEP

Posted in

v tomto roce pořádá katedra geografie v Ústí nad Labem u příležitosti konání
mezinárodní konference "Living landscape: memory, transformation and future
scenarios" taktéž jednodenní studentskou konferenci. Věříme, že může nabídnout

Geografie - soutěž

Posted in

Česká geografická společnost a Liberecká pobočka ČGS vyhlašuje 7. ročník celostátní soutěže
O nejlepší studentskou vědeckou a odbornou práci (SVOP) v oboru geografie.

Ekologie ve 21. století

Posted in

ČSPE srdečně zve všechny české ekology na svou zakládající konferenci, která proběhne 25.-27. dubna 2008 v Třeboni. Konference si klade za cíl rozvinout diskusi nad výzvami české ekologie ve 21. století a poskytnout tak východiska pro další aktivity České společnosti pro ekologii. V rámci konference proběhne volba výboru a nábor nových členů ČSPE.

Seminární projekt

Posted in

Postup georeferencování map Císařských otisků

Na této adrese si ve webové aplikaci najdeme své katastrální území a podíváme se, jaké podkladové mapy jsou k dispozici (na jaké mapy můžeme georeferencovat). K dispozici máme následující mapy:

 • PK mapy - mapy pozemkového katastru - nejvhodnější
 • GEOS 2oo8

  Posted in

  3. mezinárodní veletrh geodézie, kartografie, navigace a geoinformatiky se uskuteční v Praze v termínu 27.-28.2.2008. Součástí veletrhu je i odborná konference, jejíž program lze nalézt pod nasledujícím odkazem:

  http://www.vugtk.cz/geos/2008/program_cj.php

  Grafické formáty

  Posted in

  Na serveru Root.cz je celá řada dobrých článků a jedna serie se věnuje grafickým formátům. Naleznete tam jednak popis základních rastrových tak i vektorových grafických formátů včetně způsobu, jak s nimi pracovat.

  Více na http://www.root.cz/serialy/graficke-formaty/

  Diplomová (Bakalářská) práce - mapa antarktidy

  Posted in

  Pro zájemce se vynořila nové téma pro DP/BP. Jedná se o fotogrammetrické zpracování leteckých snímků oblasti Jamess Ross Island a vyhotovení mapy pro českou polární expedici. Postup zpracování spočívá v:
  - fotogrammetrické zpracování projektu s cca 60ti snímky
  - vyhotovení výškopisu a polohopisu dané oblasti

  Stínování reliéfu

  Posted in

  Na stránkách http://www.reliefshading.com/ je výborně popsána technika stínování reliéfu včetně řady příkladů. Najdete tam i aplikaci pro interaktivní zkoušení nastavení orientace zdroje světla pro stínování modelu Grand Canyonu. K seznamu uvedené literatury není co dodat.

  GPS z pohledu fyzika

  Posted in

  Na Oslu vyšel krásný článek o GPS systému z pohledu relativistické fyziky. Doporučuji k přečtení a k pochopení.

  Historická kartografie

  Posted in

  Ve starých mapách je jednak krása a jednak ukryta řada informací o krajině, která tu byla před moderním zběsilým konáním člověka. A protože jsme toho již hodně v krajině poničili, hledáme původní podobu už jen ve starých dokumentech, mapy nevyjímaje.

  Syndikovat obsah