Skip to main content
Vítejte na webu zaměřeného na geoinformatiku v oblasti ŽP.

ERDAS se nám vrátil

Posted in

3. dubna společnost Leica Geosystems Geospatial Imaging oznámila přechod k staronovému jménu ERDAS Inc. Tato změna se nikterak nedotýká společnosti Leica Geosystems, která produkuje geodetické přístroje a software jako jsou GNSS přijímače, totální stanice apod.

S ArcGISem na Google

Posted in

Google je stále více symbolem doby. Potřebu spolupráce ArcGISu s Google Maps nebo SketchUp dokládá řada skriptů od uživatelů - pojďme se tedy ve stručnosti podívat na některá možná propojení těchto aplikací pomocí ArcScriptů.

Konvertory

Export to KML 2.4.5

O budoucnosti kartografie na ČT24

Posted in

26.3.2008 v pořadu Milénium na ČT24 vystoupili Prof. Veverka, Prof. Semotánová a Doc. Konečný. Tématem byla budousnost klasických map, zda budou dále existovet vedle digitálních map a navigačních systémů. Celý záznam můžete shlédnout na v archivu ČT.

8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SGEM 2008

Posted in

s podtitulem MODERN MANAGEMENT OF MINE PRODUCING, GEOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION proběhne v červnu v Bulharsku. Témata jsou velmi zajímavá a dead-line pro zaslání abstraktů je až 15.4.2008:

“Mining and Geology”
1. Geology of mineral resources;
2. Technique, technology and management of mineral resources extraction;

Optech’s 4th International Terrestrial Laser Scanning User Meeting

Posted in

Setkání uživatelů pozemních laserových skenerů zejména výrobce Optech proběhne v červnu v Mnichově.

Vyhlášená témata jsou:
- Architecture
- Land and marine survey
- Urban planning
- Mining
- Geomorphology and Geology
- Natural hazards
- Environmental management

Bližší informace jsou na webu.

MOKŘADY A VODA V KRAJINĚ

Posted in

ENKI, o.p.s. pořádá konferenci Mokřady a voda v krajině jako závěrečnou konferenci projektu „Síť informačních a environmentálních center pro péči o mokřady a vodu v krajině“ v lázních Aurora v Třeboni.

Více informací o projektu naleznete na www.enki.cz nebo www.mokrady.cz.
Konference je BEZ konferenčního poplatku.

Učební zdroje pro DPZ

Posted in

Doporučené dostupné zdroje na internetu ke studiu témat věnující se dálkovému průzkumu Země a zpracování obrazu.

FŽP UJEP
Dálkový průzkum Země - učební opory

Fsv, ČVUT
Radarová interferometrie

FELK, ČVUT

Vyhledání satelitních snímků

Posted in

NASA ve spolupráci s USGS umožňuje vyhledávat existující satelitní snímky pořízených řadou senzorů (Landsat, SPOT, Hyperion (EO-1), Radarový SIR-C, AVHRR), některé letecké snímky, DMT a rovněž výsledné digitální mapy ve webové aplikaci na adrese EarthExplorer.

Změna Kartografie

Posted in

Dne 27.3.až 10.4.2008 budou skupiny ing. Babického a ing. Dolanského spojeny.

Seminární práce z DPZ

Posted in

Výběr ze zpracovaných seminárních prací:

Syndikovat obsah