Skip to main content
Vítejte na webu zaměřeného na geoinformatiku v oblasti ŽP.

Nabídka pracovního místa

Posted in

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Liberec, nabízí pracovní uplatnění pro naše absolventy. Celý inzerát je přiloženém dokumentu.

Nabídka České kosmické kanceláře

Posted in

Česká kosmická kancelář ve spolupráci s Karlovou univerzitou a Evropskou kosmickou agenturou (ESA) pořádá v Praze ve dnech 27.-31.

Kurzy výpočetní techniky

Posted in

Univerzitě se podařilo získat kurzy Microsoft Office 2003 a Microsoft Office 2007 od firmy Datron, které jsou určeny pouze pro zaměstnance a studenty Univerzity J.E.Purkyně. Proto je přístup k těmto kurzům omezen pouze na lokální počítačovou síť UJEP.

Mezinárodní letní škola GNSS

Posted in

Druhý ročník Letní školy se uskuteční v termínu 21. - 31. července 2008 v konferenčním centru Berchtesgaden (Německo) a je určen pro postgraduální studenty, studenty PhD, mladé vědce a další mladé profesionály kteří si chtějí rozšířit znalosti v oblasti globálních navigačních družicových systémů
Více na adrese:

Mapy Ústecka ukryté v archívech

Posted in

Katedra informatiky a geoinformatiky FŽP ve spolupráci s Magistrátem Ústí nad Labem, Archivem města Ústí nad Labem a s občanským sdružením Krajinak si Vás dovoluje pozvat na výstavu „Mapy Ústecka ukryté v archívech“ konanou při příležitosti Dnů Vědy a umění UJEP. Výstava je přístupná v prostorách Magistrátu Ústí nad Labem od 28.4. do 9.5.2008.

Výstava Podoby současné kartografie

Posted in

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie pořádá ve spolupráci s Geografickou knihovnou PřF UK od 6. 5. 2008 do 3. 6. 2008 výstavu Podoby současné kartografie s podtitulem z tvorby studentů geografie a kartografie. Budou představeny originální návrhy map mladých kartografů.

Johann Carl Friedrich Gauss

Posted in

Na Českém rozhlase byl včera k výročí jeho narození (30. 4. 1777) zveřejněn krátký pořad o Johannu Carlovi Friedrichovi Gaussovi - významné osobnosti, která zasáhla řadou objevů i geodézii. Přeji příjemný poslech.

Modelovanie a vizualizácia priestorových dát

Posted in

Velmi zajímavý seminář na téma modelování a vizualizace prostorových (míněno 3D) dat proběhne 19.11.2008 (jako součást GIS day) na půdě TU v Bratislavě. Předeslány jsou následující témata:
- 3D zber dát
- 3D modelovanie krajiny
- 3D vizualizácia a simulácia
- 3D priestorové analýzy a čas

Termíny:

Přednáška k tématu digitálních map v ČR

Posted in

Ve čtvrtek 17.4. proběhne přednáška Ing. Dvořáčka z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na téma Digitálních map v ČR. Přednáška se bude konat v aule FŽP od 14 hodin.

Cvičení z 1KART bude po přednášce a bude zkráceno na zadání DÚ.

Ekologie ve 21. století

Posted in

ČSPE srdečně zve všechny české ekology na svou zakládající konferenci, která proběhne 25.-27. dubna 2008 v Třeboni. Konference si klade za cíl rozvinout diskusi nad výzvami české ekologie ve 21. století a poskytnout tak východiska pro další aktivity České společnosti pro ekologii. V rámci konference proběhne volba výboru a nábor nových členů ČSPE.

Syndikovat obsah