Skip to main content
Vítejte na webu zaměřeného na geoinformatiku v oblasti ŽP.

Zaniklé obce

Posted in

Na stránkách projektu Zaniklé obce lze nalézt řadu informací a obrázků o zaniklých obcích v ČR. Denně je zde přidávána řada příspěvků, které stojí za povšimnutí.

Mapové servery

Posted in

Všeobecné portály: Centrum, Seznam, Atlas, O2, MS Virtual Earth, Google Eart

Budoucnost Landsatu

Posted in

NASA a USGS stále uvažují o vypuštění nové družice, která by byla pokračovatelem série družic Landsat. Termín jejího vypuštění je uvádět jako 2011 a celou přípravu zajišťuje skupina LDCM (Landsat Data Continuity Mission). Více informací na webu LDCM.

Semestrální práce

Posted in

Zadání 2. semestrální práce je níže
Veškeré informace potřebné k vypracování práce jsou ve videích ze cvičení. V sekci Cvičení jsou dodané nové kodeky pro přehrávání videa.
Níže je zadání práce, ukázka závěrečné zprávy, ukázkový projekt s požadovanou adresářovou strukturou.

Pracuje se ve dvojicích!!

Přednášky

Posted in

Obecné informace

Posted in

Předmět Dálkový průzkum Země je rozšířením látky probírané v předmětech orienovaných na GIS. Seznamuje studenty s problematikou pořizování a zpracování satelitních snímků a zaměřuje se na zpracování satelitních případně i leteckých snímků metodami automatické klasifikace.

Sylabus

Syndikovat obsah