Skip to main content
Vítejte na webu zaměřeného na geoinformatiku v oblasti ŽP.

Virtual Geographic Environments

Posted in

An International Conference on Developments in Visualization and
Virtual Environments in Geographic Information Science

The Chinese University of Hong Kong,
7-8 January 2008

Kompletní informace jsou na webu

Společnosti v oblasti laserového skenování

Posted in

US
3001 - lidary, DPZ, fotogrammetrie, GIS. Nabízí i dost pracovních míst.

Software pro laserové skenování I.

Posted in

Existuje celá řada aplikací pro zpracování dat laserového skenování.Zde budou postupně představovány jednotlivé aplikace, které se dají k tomuto účelu využít (aniž by třeba původně byly zaměřeny na tuto specifickou oblast geodat).

FLI-MAP

GPS Education Resource

Posted in

GPS Education Resource je web s podrobnými informacemi o GPS. Jsou zde i různé výukové materiály.

GIS zdarma

Posted in

Free GIS
Stránky informující o všem, co se dá v GIS používat zdarma.

OpenSourceGIS
Rozsáhlý seznam projektů, které se věnují GIS tématice

PHP aplikace pro GPS

Posted in

PHP aplikace, která dokážde dle data stahovat RINEX soubory zde

PHP aplikace, která dokáže vypočítat na základě navigační zprávy polohu GPS družic zde

(bohužel nikoliv k přímému využití)

Diplomová práce roku

Posted in

Diplomová práce roku je projektem zaměřeným na podporu vysokého školství a zvýšení prestiže oboru informačních technologií v České republice, který si klade za cíl umožnit nadaným studentům lépe vyniknout a získat tak lepší uplatnění v praxi.

Galileo

Posted in

České stránky o GNSS systému Galileo jsou umístěny na serveru CSO

ILMF 2008

Posted in

Velice zajímavá konference orientovaná výhradně a jen na Lidary se bude konat v únoru v Denveru (USA). Přesný termín je 21.-22.2.2008. Více na webu

XXI. ISPRS Congress in Beijing

Posted in

V Číně se bude konat další kongres ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing). Termín je stanoven na 3-11. července 2008.

Více informací neleznete na webu

Syndikovat obsah