Skip to main content
Vítejte na webu zaměřeného na geoinformatiku v oblasti ŽP.

Systémy pro stereoskopické zobrazování

Posted in

V současné době nás opouštějí klasické CRT monitory, které byly ale zcela výhradně používány pro stereoskopické zobrazení při vyhodnocování fotogrammetrických snímků. Jaká je za ně k dispozici náhrada?

Microsoft a mapy

Posted in

Společnost Microsoft se snaží pronikat do všech oblastí, kde je potenciální možnost zisku. Dnes jsou mapy a geoinformatika jednou z nejperspektivnějších oblastí a tak se nemůžeme divit, že tato firma podniká konkrétní kroky ukrojit v tomto segmentu trhu rovněž svůj podíl.

Vypuštění nových družic GPS

Posted in

V rámci modernizace systémy GPS byly vypuštěny tři nové družice typu IIR. Modernizace se týká nové antény, která umožňuje vysílání signálu s větším výkonem směrem k přijímačům a dále vysílání dvou nových signálů pro vojenské aplikace.

Zdroj GIM

INTERNATIONAL CONFERENCE - Řecko

Posted in

INTERNATIONAL CONFERENCE

“Studying, Modeling and Sense Making of Planet Earth”

1 – 6 June, 2008

Department of Geography, University of the Aegean
Mytilene, Lesvos, Greece

1DTM - cvičení

Posted in

Podklady pro cvičení

cvičení 1: Tvorba DMT z mapového podkladu
- pro georeferencování se podívejte na presentaci

1DTM - Přednášky

Posted in

Zde naleznete presentace k přednáškám pro předmět 1DTM:

Seminární práce z DTM

Posted in

Zadání semestrální práce pro rok 2012:
Ze zadané oblasti SMO 5 vektorizujte vrstevnice proveďte následující úkoly:
1. Z vrstevnic vygenerujete DMT pomocí několika (minimálně 3) interpolačních metod. Pokud
potřebujete převést vrstevnice na body, použijte funkci Feature vertices to points (data
management).

Výukové materiály pro GNSS

Posted in

Skripta, přednášky, cvičení nebo presentace na ostatních školách nebo jiných organizacích přístupné on-line.

ČVUT v Praze
KMA - Bakalářská matematika pro geodety
KMA - Sbírka příkladů z matematiky pro geodety

Výukové materiály k DMT

Posted in

Učební text - Digitální modely terénu

Skripta, přednášky, cvičení nebo presentace na ostatních školách nebo jiných organizacích přístupné on-line.

ČVUT v Praze
K153 - portál výukových materiálů oboru Geodézie a kartografie

Výukové materiály ke GIS

Posted in

Skripta, přednášky, cvičení nebo presentace na ostatních školách nebo jiných organizacích přístupné on-line.

VŠB-TU v Ostravě
Horák J.: Prostorová analýza dat (web)
Rapant P.: Geoinformační technologie. Vysokoškolská skripta. VŠB - TU, Ostrava, 2005, 125 stran

Syndikovat obsah