Skip to main content

Nabídka České kosmické kanceláře

Posted in

Česká kosmická kancelář ve spolupráci s Karlovou univerzitou a Evropskou kosmickou agenturou (ESA) pořádá v Praze ve dnech 27.-31. října 2008 pětidenní intenzivní kurz radarového dálkového průzkumu Země s důrazem na radarovou interferometrii (výuka poběží i během státního svátku 28.10.) Kurz je určen zejména VŠ studentům vyšších ročníků, postgraduálním studentům a mladým vědeckým pracovníkům výzkumných ústavů, kteří se již DPZ věnují a chtějí si své praktické dovednosti prohloubit. Výuku povedou renomovaní experti na radarový DPZ z ESA. Jedná se tedy na české akademické půdě o první akci tohoto formátu, která pro české studenty představuje unikátní příležitost prohloubit si své znalosti DPZ pod vedením předních evropských odborníků.

Termín registrace je 21.9. 2008, kapacita kurzu je omezena 30 místy. Účast na akci je zdarma, avšak ubytování a stravu si studenti zajišťují a hradí sami. Více podrobností a registrační formulář naleznete na webových stránkách České kosmické kanceláře.

Tento kurz představuje rovněž jednu z akcí, kterou se Česká kosmická kancelář snaží do budoucna podporovat aktivní zapojení mladých českých výzkumných týmů do programu ESA, zejména v souvislosti s očekávaným brzkým vstupem ČR do ESA k 1.1.2009.

[Dopis od Josefa Šobry, CSO]