Skip to main content

DPBP

Diplomové a bakalářské práce

DP/BP - Pasportizace zeleně v Ústí nad Labem

Posted in

Katedra informatiky a geoinformatiky, FŽP, UJEP ve spolupráci s Magistrátem města Ústí nad Labem vyhlašuje nové téma na závěrečné práce (BP, DP)

Pasportizace zeleně města Ústí nad Labem

Zájemci se mohou hlásit u ing. Dolanského (tomas.dolansky@ujep.cz).

Diplomová práce roku

Posted in

Diplomová práce roku je projektem zaměřeným na podporu vysokého školství a zvýšení prestiže oboru informačních technologií v České republice, který si klade za cíl umožnit nadaným studentům lépe vyniknout a získat tak lepší uplatnění v praxi.

Syndikovat obsah