Skip to main content

1VT

Výpočetní technika

Kurzy výpočetní techniky

Posted in

Univerzitě se podařilo získat kurzy Microsoft Office 2003 a Microsoft Office 2007 od firmy Datron, které jsou určeny pouze pro zaměstnance a studenty Univerzity J.E.Purkyně. Proto je přístup k těmto kurzům omezen pouze na lokální počítačovou síť UJEP.

Syndikovat obsah