Skip to main content

1KART

Základy kartografie

Mapy Ústecka ukryté v archívech

Posted in

Katedra informatiky a geoinformatiky FŽP ve spolupráci s Magistrátem Ústí nad Labem, Archivem města Ústí nad Labem a s občanským sdružením Krajinak si Vás dovoluje pozvat na výstavu „Mapy Ústecka ukryté v archívech“ konanou při příležitosti Dnů Vědy a umění UJEP. Výstava je přístupná v prostorách Magistrátu Ústí nad Labem od 28.4. do 9.5.2008.

Výstava Podoby současné kartografie

Posted in

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie pořádá ve spolupráci s Geografickou knihovnou PřF UK od 6. 5. 2008 do 3. 6. 2008 výstavu Podoby současné kartografie s podtitulem z tvorby studentů geografie a kartografie. Budou představeny originální návrhy map mladých kartografů.

Přednáška k tématu digitálních map v ČR

Posted in

Ve čtvrtek 17.4. proběhne přednáška Ing. Dvořáčka z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na téma Digitálních map v ČR. Přednáška se bude konat v aule FŽP od 14 hodin.

Cvičení z 1KART bude po přednášce a bude zkráceno na zadání DÚ.

O budoucnosti kartografie na ČT24

Posted in

26.3.2008 v pořadu Milénium na ČT24 vystoupili Prof. Veverka, Prof. Semotánová a Doc. Konečný. Tématem byla budousnost klasických map, zda budou dále existovet vedle digitálních map a navigačních systémů. Celý záznam můžete shlédnout na v archivu ČT.

Změna Kartografie

Posted in

Dne 27.3.až 10.4.2008 budou skupiny ing. Babického a ing. Dolanského spojeny.

Stínování reliéfu

Posted in

Na stránkách http://www.reliefshading.com/ je výborně popsána technika stínování reliéfu včetně řady příkladů. Najdete tam i aplikaci pro interaktivní zkoušení nastavení orientace zdroje světla pro stínování modelu Grand Canyonu. K seznamu uvedené literatury není co dodat.

Historická kartografie

Posted in

Ve starých mapách je jednak krása a jednak ukryta řada informací o krajině, která tu byla před moderním zběsilým konáním člověka. A protože jsme toho již hodně v krajině poničili, hledáme původní podobu už jen ve starých dokumentech, mapy nevyjímaje.

The International Conference on the History of Cartography

Posted in

23. Mezinárodní konference historické kartografie se uskuteční v roce 2009 v Dánsku. Letošním tématem je "Maps, Myths and Narratives: CARTOGRAPHY OF THE FAR NORTH".

http://www.ichc2009.dk/

Syndikovat obsah