Skip to main content

1GIS2

Geografické informační systémy

Cvičení 6

Posted in

V dnešním cvičení si procvičíme restrukturalizaci dat se zaměřením na rastrová data. Hlavním úkolem bude nalézt pozemky s ornou půdou se sklonem max. do 7°o minimální velikosti 10 ha.

Uložte si data na svůj disk a otevřete v programu ArcGIS projekt cv6.mxd.

Cvičení 7

Posted in

V dnešním cvičení si procvičíme analýzu dat se zaměřením na prostorové dotazy, obalové zóny a výpočetní operace
Uložte si data na svůj disk a otevřete v programu ArcGIS projekt cv7.mxd. Pro jednotlivé analýzy zde jsou předpřipraveny datové rámce.

Cvičení 1

Posted in

Náplň prvního cvičení bude věnována opakování základních znalostí programu ArcGIS (Práce s datovým rámcem. Práce s vrstvou. Práce s tabulkou. Tvorba nové vrstvy. Popisy dat. Tvorba výkresů). Videa ke cvičením naleznete u 1GIS1 (cv1, cv2 a cv4)
Prohloubeny budou znalosti při popisu dat, kopírování legendy a tvorby výkresu.

Cvičení 4

Posted in


Terénní měření s GPS
Import podkladových map

Měření GPS dat v terénu pomocí TerraSing

Zpracování GPS dat z terénního měření

Oprava seminární práce (plocha 16 až 30)

Posted in

Ve vašich školních emailových schránkách máte mail, ve kterém máte shapefile s popisem chyb ve vašich seminárních pracích. Opravteje co nejdříve. Bez nich nedostanete zápočet.

Doplnění k seminární práci

Posted in

jelikož se ukázalo, že kontrola seminárních prací při současném
"neřízeném" systému ukládání je přinejmenším velice obtížná, žádáme
všechny skupiny, aby svoje seminární práce *nejpozději do 19.12. znovu
uložili* podle následujícího předpisu:
Všechny seminární práce budou uloženy na disk N do adresáře

Cvičení 9

Posted in

Publikace dat na ARCGIS Online - postup odevzdání seminární práce

Odevzdávat se bude na ArcGis Online do sdílené skupiny FZP UJEP a to pomocí mapového balíčku (Map Paskage File)

Cvičení 8

Posted in

Úkolem tohoto cvičení bude několika způsoby vygenerovat digitální model terénu, získat několik odvozených charakteristik (sklon, expozici,...) a ukázat si několik doplňkových nástrojů extenze 3D Analyst.

Cvičení

Posted in

Návod na instalaci ArcGIS - pro přidělení licenčního číslo si napište na jitka.elznicova(AT)ujep.cz
Do zprávy prosím napište, za jakým účelem chcete licenci (GIS1, GIS2, GIS3,BP, DP ...)

------------------------------------------------------------------------------

Syndikovat obsah