Skip to main content

1GIS2

Geografické informační systémy

Cvičení 5

Posted in

V dnešním cvičení si procvičíme restrukturalizaci dat se zaměřením na vektorová data

cviceniGIS2-13

Posted in

PRAKTICKÉ ZNALOSTI Z PROGRAMU ARCGIS

1.Práce s datovým rámcem (Data Frame Properties)
 pojmenování (Data Frame Properties – karta Generaly)
 nastavení mapových jednotek (Data Frame Properties – karta Generaly)
 přiřazení souřadnicového systému (Data Frame Properties – karta Coordinate System)

cviceniGIS2-13

Posted in

Cvičení 12

Posted in

Postup odevzdání seminární prácev ArcGIS 10.0. Odevzdávat se bude na ArcGis Online do sdílené skupiny FZP UJEP a to pomocí mapového balíčku (Map Paskage File)

Před vlastní publikací je třeba se zaregistrovat na arcGis.com. Máte-li vytvořen již účet u ESRI (např výukové kurzy), stačí na stránce arcgis.com tento účet aktivovat. Vše viz obrázek.

Cvičení 11

Posted in

Hodnocení vývoje krajiny pomocí rastrových dat.

Stáhněte si data na disk a otevřete si projekt. Postup hodnocení vývoje krajiny pomocí rastrových dat je uveden v přiloženém souboru.

Cvičení 10

Posted in

Hodnocení vývoje krajiny pomocí vektorových dat

Stáhněte si data na disk a otevřete si projekt. Postup hodnocení vývoje krajiny pomocí vektorových dat je uveden v přiloženém souboru.

Cvičení 3

Posted in

Georeference dat
V tomto cvičení budeme georeferencovat rastrová a vektorová data. Dále bude procvičena pokročilá editace dat.

------------------------------------------------------------------

Samostatné cvičení:
proveďte georeferenci turistické mapy - buď okolí Mostu nebo okolí Rokycan.

Cvičení 2

Posted in

Náplň druhého cvičení bude věnována opakování práce s tabulkou a vektorizace nových dat. (Atributové dotazy. Propojení a spojení tabulek. Tvorba nových polí. Tvorba nových dat - body, linie a polygony. Videa ke cvičením naleznete u 1GIS1 (cv2 - 2.část, cv3 a cv5)

Cvičení 4

Posted in


Terénní měření s GPS

Tvorba podkladové mapy pro měření GPS

Měření dat pomocí GPS Trimble SW TerraSync aplikace ArcPad

Syndikovat obsah