Skip to main content

1DTM

Digitální modely terénu

Cvičení

Posted in

Podmínky získání zápočtu:

 • Vypracování semestrální práce v GIS a její prezentování před publikem v závěru semestru
 • Absolvování kurzu Learning ArcGIS 3D Anaylst z ESRI Virtual Campus
 • Cvičení

  Posted in

  Samostatná práce ze cvičení 3
  Podle následujících schémat proveďte interpolace výškových dat.

  Diplomová (Bakalářská) práce - mapa antarktidy

  Posted in

  Pro zájemce se vynořila nové téma pro DP/BP. Jedná se o fotogrammetrické zpracování leteckých snímků oblasti Jamess Ross Island a vyhotovení mapy pro českou polární expedici. Postup zpracování spočívá v:
  - fotogrammetrické zpracování projektu s cca 60ti snímky
  - vyhotovení výškopisu a polohopisu dané oblasti

  Free aplikace pro modelování DMT v AutoCADu

  Posted in

  Xanadu DTM je nově uvolněná freeware aplikace pro modelování 3D terénu v prostředí AutoCADu. Uživatelé AutoCADu tak dostávají do ruky bezplatný nástroj využitelný pro účely vizualizací nebo pro jednodušší výpočty a analýzy terénu.

  Seminární práce - výsledky 2007

  Posted in

  Vystavené seminární práce z předmětu Digitální modely terénu:

  1DTM - cvičení

  Posted in

  Podklady pro cvičení

  cvičení 1: Tvorba DMT z mapového podkladu
  - pro georeferencování se podívejte na presentaci

  1DTM - Přednášky

  Posted in

  Zde naleznete presentace k přednáškám pro předmět 1DTM:

  Seminární práce z DTM

  Posted in

  Zadání semestrální práce pro rok 2012:
  Ze zadané oblasti SMO 5 vektorizujte vrstevnice proveďte následující úkoly:
  1. Z vrstevnic vygenerujete DMT pomocí několika (minimálně 3) interpolačních metod. Pokud
  potřebujete převést vrstevnice na body, použijte funkci Feature vertices to points (data
  management).

  Výukové materiály k DMT

  Posted in

  Učební text - Digitální modely terénu

  Skripta, přednášky, cvičení nebo presentace na ostatních školách nebo jiných organizacích přístupné on-line.

  ČVUT v Praze
  K153 - portál výukových materiálů oboru Geodézie a kartografie

  Syndikovat obsah