Skip to main content

1DPZ

Dálkový průzkum Země

Přednášky

Posted in

Obecné informace

Posted in

Předmět Dálkový průzkum Země je rozšířením látky probírané v předmětech orienovaných na GIS. Seznamuje studenty s problematikou pořizování a zpracování satelitních snímků a zaměřuje se na zpracování satelitních případně i leteckých snímků metodami automatické klasifikace.

Sylabus

Syndikovat obsah