Skip to main content

1DPZ

Dálkový průzkum Země

Cvičení

Posted in

Tato stránka bude obsahovat materiály ke cvičením z DPZ. Pro první tři cvičení budeme využívat data připravené v rámci projektu Eduspace - veškeré původní texty jsou v angličtině, ale pro účely cvičení byly přeloženy do češtiny.

Seminární práce z DPZ

Posted in

Výběr ze zpracovaných seminárních prací:

Grafické formáty

Posted in

Na serveru Root.cz je celá řada dobrých článků a jedna serie se věnuje grafickým formátům. Naleznete tam jednak popis základních rastrových tak i vektorových grafických formátů včetně způsobu, jak s nimi pracovat.

Více na http://www.root.cz/serialy/graficke-formaty/

Diplomová (Bakalářská) práce - mapa antarktidy

Posted in

Pro zájemce se vynořila nové téma pro DP/BP. Jedná se o fotogrammetrické zpracování leteckých snímků oblasti Jamess Ross Island a vyhotovení mapy pro českou polární expedici. Postup zpracování spočívá v:
- fotogrammetrické zpracování projektu s cca 60ti snímky
- vyhotovení výškopisu a polohopisu dané oblasti

OpenSource Software pro DPZ a Imaging

Posted in

V poslední době se objevuje stále více programů určených pro zpracování satelitních snímků. Tyto snímky jsou stále častěji k dispozici a je tudíž pochopitelné, že se vývoji aplikací začíná věnovat i širší základna programátorů.

Studijní programy ESA

Posted in

Centrum studentských aktivit České kosmické kanceláře
upozorňuje na aktuálně zařazené programy pro středoškolské a vysokoškolské studenty, pro mladé vědce a ostatní mladé zájemce o kosmonautiku

* * * * * * * * * * * * * *

Snímky Landsat

Posted in

NASA dává k dispozici ke stažení upravené snímky z družice Landsat 7 a Landsat4/5 na serveru ZULU. Ke stažení jsou snímky z celého světa v nepravých barvách ve formátu MrSID.

Systémy pro stereoskopické zobrazování

Posted in

V současné době nás opouštějí klasické CRT monitory, které byly ale zcela výhradně používány pro stereoskopické zobrazení při vyhodnocování fotogrammetrických snímků. Jaká je za ně k dispozici náhrada?

Microsoft a mapy

Posted in

Společnost Microsoft se snaží pronikat do všech oblastí, kde je potenciální možnost zisku. Dnes jsou mapy a geoinformatika jednou z nejperspektivnějších oblastí a tak se nemůžeme divit, že tato firma podniká konkrétní kroky ukrojit v tomto segmentu trhu rovněž svůj podíl.

Budoucnost Landsatu

Posted in

NASA a USGS stále uvažují o vypuštění nové družice, která by byla pokračovatelem série družic Landsat. Termín jejího vypuštění je uvádět jako 2011 a celou přípravu zajišťuje skupina LDCM (Landsat Data Continuity Mission). Více informací na webu LDCM.

Syndikovat obsah