Skip to main content

SLePo

GAČR: Sledování lesních porostů využitím laserového skenování

Laserové skenování ve videoklipu

Posted in

Velice zajímavou aplikaci laserového skenování má na svědomí firma Aerotec. S její pomocí bylo využito laserové skenování pro tvorbu videoklipu k písničce "House of Cards" skupiny Radiohead, který neobsahuje žádné video nebo fotografie, ale je celý sestříhán z vizualizovaných mračen bodů.

Optech’s 4th International Terrestrial Laser Scanning User Meeting

Posted in

Setkání uživatelů pozemních laserových skenerů zejména výrobce Optech proběhne v červnu v Mnichově.

Vyhlášená témata jsou:
- Architecture
- Land and marine survey
- Urban planning
- Mining
- Geomorphology and Geology
- Natural hazards
- Environmental management

Bližší informace jsou na webu.

Důležité odkazy

Posted in

Portály ochrany přírody

Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP)
http://drusop.nature.cz/ - památné stromy, ptačí oblasti atd.

Portál ochrany přirody
http://portal.nature.cz/

Příspěvky na konferencích

Posted in

Workshop fotogrammetrie, DZP a laserového skenování
Telč, 20.7. 2007

Odkazy

Posted in

Odkazy na doplňkové informační zdroje

Stránky Marca Trommlere - http://www.tu-dresden.de/npis/mt/t/projects.html

Novinky z konference LASER 2007

Posted in

Na konfereci LASER 2007 bylo oceněno několik produktů. Do oblasti fotogrammetrie pro malé objekty spadá 3D kamera z-snapper od firmy ViALUX pracuje na principu triangulačního laserového skeneru. Místo laseru ale používá jako zdroj světla DMD projektor, který osvítí celou scénu v jediný okamžik.

Společnosti v oblasti laserového skenování

Posted in

US
3001 - lidary, DPZ, fotogrammetrie, GIS. Nabízí i dost pracovních míst.

Software pro laserové skenování I.

Posted in

Existuje celá řada aplikací pro zpracování dat laserového skenování.Zde budou postupně představovány jednotlivé aplikace, které se dají k tomuto účelu využít (aniž by třeba původně byly zaměřeny na tuto specifickou oblast geodat).

FLI-MAP

Syndikovat obsah