Skip to main content

Projekty

Informace týkající se řešených projektů

Významné světové dny

Posted in

Přehled světových dnů, vztahujících se k problematice environmentální geoinformatiky:

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN
22. březen - Světový den vody - od roku 1993

Správa serveru GIS

Posted in

Správa webového serveru XAMPP
Správa databáze MySQL
Správa databáze PostgreSQL

Grantové soutěže

Posted in

Seznam zdrojů, které lze použít při podávání a zpracovávání návrhů projektů.

Věda a výzkum v ČR

Informační systém výzkumu a vývoje

ECONET

Syndikovat obsah