Skip to main content

Konference

Informace o zajímavých konferencích

Geografie - soutěž

Posted in

Česká geografická společnost a Liberecká pobočka ČGS vyhlašuje 7. ročník celostátní soutěže
O nejlepší studentskou vědeckou a odbornou práci (SVOP) v oboru geografie.

Ekologie ve 21. století

Posted in

ČSPE srdečně zve všechny české ekology na svou zakládající konferenci, která proběhne 25.-27. dubna 2008 v Třeboni. Konference si klade za cíl rozvinout diskusi nad výzvami české ekologie ve 21. století a poskytnout tak východiska pro další aktivity České společnosti pro ekologii. V rámci konference proběhne volba výboru a nábor nových členů ČSPE.

GEOS 2oo8

Posted in

3. mezinárodní veletrh geodézie, kartografie, navigace a geoinformatiky se uskuteční v Praze v termínu 27.-28.2.2008. Součástí veletrhu je i odborná konference, jejíž program lze nalézt pod nasledujícím odkazem:

http://www.vugtk.cz/geos/2008/program_cj.php

The International Conference on the History of Cartography

Posted in

23. Mezinárodní konference historické kartografie se uskuteční v roce 2009 v Dánsku. Letošním tématem je "Maps, Myths and Narratives: CARTOGRAPHY OF THE FAR NORTH".

http://www.ichc2009.dk/

Příspěvky na konferencích

Posted in

Workshop fotogrammetrie, DZP a laserového skenování
Telč, 20.7. 2007

Remote Sensing for a Changing Europe

Posted in

V červnu se v Turecku koná 28th EARSeL Symposium and Workshops s názvem Remote Sensing for a Changing Europe . Do 11.1.2008 lze zasílat abstrakty přednášek.

Istanbul Technical University (ITU), Istanbul,Turkey

web

International PolyWorks User Meeting

Posted in

V květnu 2008 proběhne International PolyWorks User Meeting, na kterém se mimo jiné budou presentovat technologie 3D snímání polohy. Konkrétně se v minulých letech na IPUM 3D Digitizer Expo se presentovaly následující firmy:

Aicon 3D Systems
Bio Imaging Research
Creaform

Laser Scanning and Digital Aerial Photography. Today and Tomorrow

Posted in

7th Annual Conference and Exposition “Laser Scanning and Digital Aerial Photography. Today and Tomorrow” je pořádána v President Hotelu v Moskvě v termínu 6-7 prosince 2007

Konference je zaměřena na letecké laserové skenování a na digitální letecké snímkování. Rovněž je bude zastoupeno o pozemní laserové skenování.

Klíčovými tématy jsou:

INTERNATIONAL CONFERENCE - Řecko

Posted in

INTERNATIONAL CONFERENCE

“Studying, Modeling and Sense Making of Planet Earth”

1 – 6 June, 2008

Department of Geography, University of the Aegean
Mytilene, Lesvos, Greece

Virtual Geographic Environments

Posted in

An International Conference on Developments in Visualization and
Virtual Environments in Geographic Information Science

The Chinese University of Hong Kong,
7-8 January 2008

Kompletní informace jsou na webu

Syndikovat obsah