Skip to main content
Geografický informační systém

Vzdělávací kurzy

Posted in

Společnost Geospatial Training Services nabízí školení GIS technologií prostřednictvím placených e-learningových kurzů. Více na stránkách společnosti.

Výukové materiály ke GIS

Posted in

Skripta, přednášky, cvičení nebo presentace na ostatních školách nebo jiných organizacích přístupné on-line.

VŠB-TU v Ostravě
Horák J.: Prostorová analýza dat (web)
Rapant P.: Geoinformační technologie. Vysokoškolská skripta. VŠB - TU, Ostrava, 2005, 125 stran

GIS zdarma

Posted in

Free GIS
Stránky informující o všem, co se dá v GIS používat zdarma.

OpenSourceGIS
Rozsáhlý seznam projektů, které se věnují GIS tématice

Mapové servery

Posted in

Všeobecné portály: Centrum, Seznam, Atlas, O2, MS Virtual Earth, Google Eart

Syndikovat obsah