Skip to main content
Dálkový průzkum Země

Data pro GIS

Posted in

Zajímavé datové zdroje

Digitální modely terénu apod.
SRTM - odkaz na FTP server a na domovskou stránku projektu "The Shuttle Radar Topography Mission" - (SRTM).

Růžová vlastně není barva

Posted in

Světlo je elektromagnetické záření o vlnové délce viditelné okem, obecněji elektromagnetické vlnění v rozmezí od infračerveného po ultrafialové.

Nabídka České kosmické kanceláře

Posted in

Česká kosmická kancelář ve spolupráci s Karlovou univerzitou a Evropskou kosmickou agenturou (ESA) pořádá v Praze ve dnech 27.-31.

ERDAS se nám vrátil

Posted in

3. dubna společnost Leica Geosystems Geospatial Imaging oznámila přechod k staronovému jménu ERDAS Inc. Tato změna se nikterak nedotýká společnosti Leica Geosystems, která produkuje geodetické přístroje a software jako jsou GNSS přijímače, totální stanice apod.

Vyhledání satelitních snímků

Posted in

NASA ve spolupráci s USGS umožňuje vyhledávat existující satelitní snímky pořízených řadou senzorů (Landsat, SPOT, Hyperion (EO-1), Radarový SIR-C, AVHRR), některé letecké snímky, DMT a rovněž výsledné digitální mapy ve webové aplikaci na adrese EarthExplorer.

Seminární práce z DPZ

Posted in

Výběr ze zpracovaných seminárních prací:

Grafické formáty

Posted in

Na serveru Root.cz je celá řada dobrých článků a jedna serie se věnuje grafickým formátům. Naleznete tam jednak popis základních rastrových tak i vektorových grafických formátů včetně způsobu, jak s nimi pracovat.

Více na http://www.root.cz/serialy/graficke-formaty/

Diplomová (Bakalářská) práce - mapa antarktidy

Posted in

Pro zájemce se vynořila nové téma pro DP/BP. Jedná se o fotogrammetrické zpracování leteckých snímků oblasti Jamess Ross Island a vyhotovení mapy pro českou polární expedici. Postup zpracování spočívá v:
- fotogrammetrické zpracování projektu s cca 60ti snímky
- vyhotovení výškopisu a polohopisu dané oblasti

OpenSource Software pro DPZ a Imaging

Posted in

V poslední době se objevuje stále více programů určených pro zpracování satelitních snímků. Tyto snímky jsou stále častěji k dispozici a je tudíž pochopitelné, že se vývoji aplikací začíná věnovat i širší základna programátorů.

Studijní programy ESA

Posted in

Centrum studentských aktivit České kosmické kanceláře
upozorňuje na aktuálně zařazené programy pro středoškolské a vysokoškolské studenty, pro mladé vědce a ostatní mladé zájemce o kosmonautiku

* * * * * * * * * * * * * *

Syndikovat obsah