Skip to main content
Digitální model terénu

Data pro GIS

Posted in

Zajímavé datové zdroje

Digitální modely terénu apod.
SRTM - odkaz na FTP server a na domovskou stránku projektu "The Shuttle Radar Topography Mission" - (SRTM).

Diplomová (Bakalářská) práce - mapa antarktidy

Posted in

Pro zájemce se vynořila nové téma pro DP/BP. Jedná se o fotogrammetrické zpracování leteckých snímků oblasti Jamess Ross Island a vyhotovení mapy pro českou polární expedici. Postup zpracování spočívá v:
- fotogrammetrické zpracování projektu s cca 60ti snímky
- vyhotovení výškopisu a polohopisu dané oblasti

Free aplikace pro modelování DMT v AutoCADu

Posted in

Xanadu DTM je nově uvolněná freeware aplikace pro modelování 3D terénu v prostředí AutoCADu. Uživatelé AutoCADu tak dostávají do ruky bezplatný nástroj využitelný pro účely vizualizací nebo pro jednodušší výpočty a analýzy terénu.

Seminární práce - výsledky 2007

Posted in

Vystavené seminární práce z předmětu Digitální modely terénu:

Výukové materiály k DMT

Posted in

Učební text - Digitální modely terénu

Skripta, přednášky, cvičení nebo presentace na ostatních školách nebo jiných organizacích přístupné on-line.

ČVUT v Praze
K153 - portál výukových materiálů oboru Geodézie a kartografie

Syndikovat obsah