Skip to main content

geoinformatika

Kořenový výraz pro termíny související s geoinformatikou

LA-MA

Posted in

Na katedře geodézie a pozemkových úprav vznikly nové stránky věnující se tématu pozemkového managementu. Jsou na ní informace týkající se i krajinného plánování, pozemkových úprav, katastru nemovitostí i oceňování nemovitostí.

http://slon.fsv.cvut.cz/lama/

Syndikovat obsah