Skip to main content

Historická kartografie

Posted in

Ve starých mapách je jednak krása a jednak ukryta řada informací o krajině, která tu byla před moderním zběsilým konáním člověka. A protože jsme toho již hodně v krajině poničili, hledáme původní podobu už jen ve starých dokumentech, mapy nevyjímaje.

ICA má vlastní sekci, která se věnuje historii map - Digital Technologies in Cartographic Heritage.
E-Perimetron je webový magazín věnovaný historii kartografie a MapUtopia zase jednoduchý blog na stejné téma.

Zajímavým tématem je odstraňování nerovností staré mapy - pdf článek

Distorze na starých mapách je rovněž často diskutované téma. K zobrazení distorze se může velmi dobře hodit aplikace MapAnalyst, který umí po zadaní vlícovacích bodů vykreslit deformační obrazce, chybové vektory nebo elipsy. K tomu ještě nutno doplnit seznam bibliografie na téma analýzy starých map.