Skip to main content

GISáček 2009

Posted in

Institut geoinformatiky VŠB, TUO pořádá další ročník studentské soutěže GISáček. Doporučujeme našim studentům se konference aktivně zúčastnit například prezetnací bakalářské, či diplomové práce (pokud jste pro vypracování zadání využili možností GIS). Pro bližší informace se nebojte zeptat Honzy Paciny (jan.pacinaAujep.cz).