Skip to main content

GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2008

Posted in

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov F BERG, TU v Košiciach zve na V. vedecko-odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou

GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2008

Témata konference:
1. Geodézia, kartografia a banské meračstvo
• Legislatíva, organizácia a výchova v odbore geodézia, kartografia a banské meračstvo
• Metódy, technológie a prístroje
• Kartografické aspekty geodézie a banského meračstva
• Digitálna kartografia
• Geodynamika, inžinierska geodézia, deformačné merania a ďalšie aplikované aspekty v geodézii, banskom a podzemnom meračstve
• Družicová, kozmická a astronomická geodézia
• Geodetické siete a spracovanie meraní

2. Geografické informačné systémy (GIS)
• História a súčasné trendy v GIS
• Modely dát a štruktúr
• 3D vizualizácia priestorových dát
• Plánovanie a projektovanie GIS technológií

3. Kataster nehnuteľností
• Legislatíva, organizácia a aktuálne problémy v katastri nehnuteľností
• Katastrálny základ a katastrálne systémy
• 3D kataster - perspektívy využitia
• Aplikácie katastrálnych dát

Bližší informace jsou na webu akce.