Skip to main content

Free aplikace pro modelování DMT v AutoCADu

Posted in

Xanadu DTM je nově uvolněná freeware aplikace pro modelování 3D terénu v prostředí AutoCADu. Uživatelé AutoCADu tak dostávají do ruky bezplatný nástroj využitelný pro účely vizualizací nebo pro jednodušší výpočty a analýzy terénu. LISP aplikace DTM vychází z konceptu TIN generátoru od D.Piazza a obsahuje část funkcí stávající aplikace Xanadu GEOsurf. DTM umožňuje generovat trojúhelníkový model terénu (3DFace) z libovolných 3D bodů (objektů) v DWG souboru. Nad tímto modelem pak lze provádět další operace, jako např. počítat kubatury (vůči srovnávací rovině), zjišťovat výšky bodů nad modelem, generovat spádnice.

K dispozici je rovněž generátor pseudonáhodných bodů pro tvorbu terénu. Aplikace byla vytvořena pro AutoCAD 2008 a 2007, ale bude fungovat i na většině starších verzí AutoCADu (a Mapu a dalších na AutoCADu založených profesních aplikací).

Další informace o aplikaci "DTM" a odkaz ke stažení najdete na stránce Xanadu DTM.

Převzto z Technického týdeníku.