Skip to main content

ERDAS se nám vrátil

Posted in

3. dubna společnost Leica Geosystems Geospatial Imaging oznámila přechod k staronovému jménu ERDAS Inc. Tato změna se nikterak nedotýká společnosti Leica Geosystems, která produkuje geodetické přístroje a software jako jsou GNSS přijímače, totální stanice apod.

Jméno ERDAS je původně odvozeno od Earth Resources Data Acquisition Systems. Původní firmu s tímto názvem odkoupila Leica Geosystems v roce 2001 a název Erdas zůstal pouze u označení dále vyvíjeného software Erdas Imagine. Do skupiny Leica Geosystems Geospatial Imaging postupně byly dále začleněny zejména firmy Ionic, Acquis a ER Mapper, jejichž technologie jsou dále využívány a nabízeny v portfóliu firmy.

Stránky http://gi.leica-geosystems.com zatím fungují, jen se změnilo logo v záhlaví stránky. Jinak nově lze využívat webových stránek na adrese http://www.erdas.com.