Skip to main content

Ekologie ve 21. století

Posted in

ČSPE srdečně zve všechny české ekology na svou zakládající konferenci, která proběhne 25.-27. dubna 2008 v Třeboni. Konference si klade za cíl rozvinout diskusi nad výzvami české ekologie ve 21. století a poskytnout tak východiska pro další aktivity České společnosti pro ekologii. V rámci konference proběhne volba výboru a nábor nových členů ČSPE. Program konference, přihlášku, pokyny k zasílání příspěvků a další informace naleznete na http://www.cspe.cz/konference.

Zaměření a odborný program: Konference pokrývá celou oblast ekologie od úrovní organismů přes populace, společenstva až po úroveň ekosystémů a to ze všech říší organismů. V průběhu konference proběhne hlasování o založení společnosti.

Vědecké sekce
1. Populace a společenstva (Prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.)
2. Ekosystémy (RNDr. Viera Straškrabová, DrSc.)
3. Biodiverzita, makroekologie, globální procesy (Doc. David Storch Ph.D.)
4. Ekologie krajiny a krajinné změny (Prof. Ing. Josef Fanta, CSc.)

Diskusní bloky
1. Vzdělávání a výuka v ekologii (Doc. RNDr. Martin Rulík, PhD.)
2. Aplikovaná ekologie a environmentální politika (Doc. PhDr. Ivan Rynda)

Přihlášky na konferenci: http://www.cspe.cz/e107_plugins/survey/survey.php?2