Skip to main content

DVB-H versus GPS?

Posted in

Jak tyto dvě zkratky souvisejí. Na první pohled vůbec, ale prosakují zvěsti, že by se dala pomocí DVB-H, který slouží k přenosu TV signálu do mobilu, určovat poloha. Jedna firma z Kalifornie (Rosum Corp.) již zkouší ve Velké Británii spolu s providerem National Grid Wireless používat v reálných podmínkách tento signál k určování polohy. Výhodou technologi DVB-H je prostupnost signálu materiály, takže polohu lze určovat i v budovách.
V budoucnu zástupci firmy Rosum počítají s globálním pokrytím signálem DVB-T a masovým nástupem této technologie v prodávaných mobilech. Pokud se jim předpovědi potvrdí, je možné že se určování své polohy opravdu stane nedílnou součástí běžného života. O přesnostech ale bohužel žádná tisková zpráva nehovoří.

Zdroj: www.rosum.com