Skip to main content

DP/BP - Pasportizace zeleně v Ústí nad Labem

Posted in

Katedra informatiky a geoinformatiky, FŽP, UJEP ve spolupráci s Magistrátem města Ústí nad Labem vyhlašuje nové téma na závěrečné práce (BP, DP)

Pasportizace zeleně města Ústí nad Labem

Zájemci se mohou hlásit u ing. Dolanského (tomas.dolansky@ujep.cz).