Skip to main content

Doplnění k seminární práci

Posted in

jelikož se ukázalo, že kontrola seminárních prací při současném
"neřízeném" systému ukládání je přinejmenším velice obtížná, žádáme
všechny skupiny, aby svoje seminární práce *nejpozději do 19.12. znovu
uložili* podle následujícího předpisu:
Všechny seminární práce budou uloženy na disk N do adresáře
*N:\GIS2\_seminarka\sem+"příslušné číslo území"*. Např.:
N:\GIS2\_seminarka\sem01.
Příslušné adresáře budou obsahovat _*pouze finální verze shapefilů*_ se
schodnými názvy jako původní data a Váš MXD projekt.

Adresář bude tedy obsahovat pouze tyto shapefily:
Kere
letnickove_vysadby
Stromy
Travniky
Trvalkove_Vysadby
ZivePloty
+ Váš MXD projekt (v něm budou opět načteny pouze finální verze shapefilů)

Dále žádáme všechny studenty, aby z disku N smazali (případně přesunuli
jinam) všechna svoje pracovní data z cvičení (zbytečně zabírají místo a
na Nko už se nedá ukládat). Pokud z Nka nemůžete mazat, pokusíme se to v
pondělí vyřešit s Mgr. Novákem.