Skip to main content

Diplomová práce roku

Posted in

Diplomová práce roku je projektem zaměřeným na podporu vysokého školství a zvýšení prestiže oboru informačních technologií v České republice, který si klade za cíl umožnit nadaným studentům lépe vyniknout a získat tak lepší uplatnění v praxi.
Projektu se mohou zúčastnit studenti ekonomicko-informačních oborů, kteří zpracovávají diplomovou práci na témata z oboru informatiky a budou ji obhajovat ve školním roce 2006/2007 a chtějí se ucházet o ocenění „Nejlepší práce roku“.

Odměnou tří nejlepších je peněžitá odměna a nabídka pracovního místa

Více na webu