Skip to main content

Cvičení

Posted in

Tato stránka bude obsahovat materiály ke cvičením z DPZ. Pro první tři cvičení budeme využívat data připravené v rámci projektu Eduspace - veškeré původní texty jsou v angličtině, ale pro účely cvičení byly přeloženy do češtiny.

Při cvičení budeme využívat SW LeoWorks, který je volně ke stažení a komerční SW ENVI. Pro zpracování leteckých snímků SW balík ERDAS z rozšířením Leica Photogrammetric Suite 2011 (dostupný pouze v KV406).

Seznam cvičení:
1. Cvičení - spektrální pásma
V rámci tohoto cvičení se zaměříme na kombinace spektrálních pásem a interpretaci družicových snímků. Budeme pracovat s daty z norského Oslo a z okolí hory Annapurna.
Postup pro projekt OSLO
Data pro projekt OSLO

Postup pro projekt Annapurna
Data pro projekt Annapurna

2. Cvičení - detekce změn osídlení
Postup pro projekt Kathmandu
Data pro projekt

3. Cvičení - zpracování snímků z oblasti Káhiry
Úprava histogramu dat, řízená klasifikace snímků.
Postup pro projekt Cairo
Data pro projekt Cairo

4. Cvičení - komplexní zpracování dat - delta řeky Kongo
Postup pro projekt řeky Kongo
Data pro projekt řeky Kongo

Cvičení - LIDAR
Návod na cvičení
Správa dat LIDAR
Zpracování LIDAR dat - terrain dataset