Skip to main content

Cvičení 9

Posted in

Publikace dat na ARCGIS Online - postup odevzdání seminární práce

Odevzdávat se bude na ArcGis Online do sdílené skupiny FZP UJEP a to pomocí mapového balíčku (Map Paskage File)

Před vlastní publikací je třeba se zaregistrovat na arcGis.com. Máte-li vytvořen již účet u ESRI (např výukové kurzy), stačí na stránce arcgis.com tento účet aktivovat. Vše viz obrázek.

Poté vyhledejte skupinu FZP UJEP

a požádejte o zařazení do skupiny. (přiřazení potvrzuje Mgr. Novák)

V ArcGis desktopu svůj vytvořený projekt publikujete na AarcGis Online

Přihlaste se na ArcGis Online

Pomocí nástroje File/Share As/Map Package vytvoříte mapový balíček.

V názvu projektu použijte své příjmení a krátký poppis

V sekci "Item Description" doplňte pole Summary, Description a Tags (klíčová slova).

Na kartě Sharing nastavte sdílení projektu skupině "FZP UJEP"

Tlačítkem Analyze zkontrolujete, zda je projekt v pořádku. Případné chyby či varování vyřešte. Kontextové menu na dané chybě Vám ukáže popis chyby, případně i nástroj na odstranění.

Je-li projekt v pořádku, publikujte je tlačítkem Share. Bude potřeba potvrdit uložení projektu.

Pomocí tlačítka Share sdílejte projekt na ArcGis Online

Tím se Váš projekt zabalí do balíčku a odešle na arcgis Online.