Skip to main content

Cvičení 7

Posted in

V dnešním cvičení si procvičíme analýzu dat se zaměřením na prostorové dotazy, obalové zóny a výpočetní operace
Uložte si data na svůj disk a otevřete v programu ArcGIS projekt cv7.mxd. Pro jednotlivé analýzy zde jsou předpřipraveny datové rámce.

Prostorové a atributové dotazy
Zjistěte:

 • Kolik okresů má na svém území alespoň jedno letiště. (vrstva OKRESY.SHP + LETISTE.SHP)/výsledek:55/
  - proveďte prostorový dotaz
 • Kolika okresy prochází dálnice. (vrstva OKRESY.SHP+SILNICE.SHP+POopisdat.doc)/výsledek:21/
  - vyberte pouze dálnice
  - proveďte prostorový dotaz
 • Zjistěte, kolik sídel se nachází 5km od dálnice. (SILNICE.SHP+SIDLAB.SHP+Popisdat.doc)/výsledek:352/
  - vyberte pouze dálnice
  - proveďte prostorový dotaz
 • Zjistěte, kolik sídel s počtem obyvatel nad 50 000 se nachází v Ústeckém kraji (vrstva KRAJE.SHP+SIDLAB.SHP+Popisdat.doc)/výsledek:5/
  - vyberte pouze Ústecký kraj
  - vyberte pouze sídla s počtem obyvatel do 50000 včetně
  - proveďte prostorový dotaz
 • Zjistěte, kolika okresy prochází mezinárodní železniční koridor. (vrstva OKRESY.SHP+ZELEZ.SHP+Popisdat.doc)/výsledek:41/
 • - vyberte pouze mezinárodní koridor železnic
  - proveďte prostorový dotaz

  Obalová zóna a Proximy analysis

 • Vytvořte pásmo kolem dálnic v rozsahu 3 km. (SILNICE.SHP+Popisdat.doc)
  - vyberte pouze dálnice
  - vytvořte jednoduchou obalovou zónu
 • Vytvořte 3 zóny kolem letišť a to v rozsahu 5 km, 10 km, 30 km
  - vytvořte vícepásmovou obalovou zónu (LETISTE.SHP)

 • Vytvořte plošnou vrstvu s oblastmi nejbližšího letiště v rámci celé ČR
  - proveďte Proximy analýzu letišť (LETISTE.SHP)
 • Zjistěte, která železniční stanice je nejblíže pro město Benátky nad Jizerou.(ZEL_STAN.SHP+SIDLAB.SHP)
  - proveďte Proximy analýzu u železničních stanic
  - zjistěte, kde leží město Benátky nad Jizerou
  - proveďte prostorový dotaz

  Komplexní analýza

 • Zjistěte plochu lesů v okolí do 50m od železnice v okrese Ústí nad Labem(vrstva OKRESY.SHP+ZEL_TRAT.SHP+LESY.SHP) +Popisdat.doc)/výsledek:1,125 km2/
  - vyberte okres Ústí nad Labem
  - ořežte lesy a železniční tratě dle okresu
  - vytvořte jednoduchou obalovou zónu u železnic
  - proveďte průnik vrstev (les + obalová zóna)
  - v tabulce aktualizujte pole Area a ze statistiky zjistěte rozlohu všech ploch
 • -----------------------------------------------------------------------------------------
  Atributové a prostorové dotazy.

 • 3. Cvičení z 1GIS1